Hizmetler

VİZE İŞLEMLERİ

YABANCILARA VİZE

Yabancı uyrukluların değişik amaçlarla yapacakları Türkiye seyahatleri öncesinde ülkemizin uyguladığı vize rejimini incelemeleri önem taşımaktadır.

Turizm ve iş görüşmesi amacıyla yapılacak ziyaretler ile çalışma ve eğitim amacıyla yapılacak ziyaretlerde uygulanan vize rejimi arasında farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin diğer ülke vatandaşlarına uyguladığı vize rejimi karşılıklılık ilkesine göre ülkeden ülkeye de değişmektedir.

Bazı ülke vatandaşları turistik seyahatlerinde vizeden muaftır; bazı ülke vatandaşlarına ise turistik amaçlı vizeleri elektronik ortamda verilmektedir. Buna karşılık her türlü çalışma ve eğitim vizeleri için başvuru elektronik ortamda yapılabilmekle birlikte başvuru sahiplerinin ilgili dış temsilciliklerimize mutlaka şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ülkelere ve türlerine göre vize rejimiyle ilgili sorgulama sayfasına www.mfa.gov.tr adresinden erişilebilir.

Vize işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden ötürü vize başvurularının planlanan seyahat tarihinden en az bir ay önce yapılması yararlı olacaktır.

Yabancılara verilen vizeler Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz.

Vize başvurularında tahsil edilen Vize Harcı başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda iade edilmemektedir.


VİZE ÇEŞİTLERİ


1- TURİSTİK/İŞADAMI VİZESİ

a) Turistik ziyaret
b) Tek Transit
c) Çift Transit
d) İş görüşmesi/Ticaret
e) Konferans/Seminer/Toplantı
f) Festival/Fuar/Sergi
g) Sportif Etkinlik
h) Kültürel Sanatsal Etkinlik
i) Resmi Ziyaret
j) KKTC Giriş

2- EĞİTİM VİZESİ

a) Staj Vizesi
b) Staj ERASMUS
c) Staj AIESEC
d) Türkçe Dil Kursu Amaçlı
e) Kurs Amaçlı
f) Öğrenim Amaçlı
g) KKTC Öğrenim Amaçlı

3- ÇALIŞMA VİZESİ

a) Çalışma Amaçlı/Özel Çalışma Amaçlı
b) Atanan Öğretmenler/Öğretim Görevlileri
c) Atanan Sporcular
d) Atanan Sanatçılar
e) Atanan Serbest Bölge Çalışanları
f) Atanan Basın Mensupları
g) Montaj ve Onarım Amaçlı

4- DİĞER VİZELER

a) Arkeolojik Kazı, Araştırma Amaçlı
b) Film / Belgesel Çekimi Amaçlı
c) Tur Operatörü Temsilcisi
d) Tedavi Amaçlı
e) Refakat Amaçlı
f) Aile Birleşimi Amaçlı
g) Taşımacılık Vizesi


PASAPORT SÜRELERİ

Ülkemize giriş yapmak üzere gelen yabancılardan vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge talep edilmektedir.

Örnek A: 90 ikamet süreli vizeye sahip olan bir yabancı ziyaretçinin Türkiye’ye girişinde 150 gün (90 + 60 gün/5 ay) geçerliliğe sahip pasaportu/seyahat belgesi olması gerekmektedir.

Örnek B: 30 gün ikamet süreli vizeye sahip olan bir yabancı ziyaretçinin Türkiye’ye girişinde 90 gün (30+ 60 gün/3 ay) geçerliliğe sahip pasaportu/seyahat belgesi olması gerekmektedir.

Taraf olduğumuz milletlerarası anlaşma hükümleri ile özel kanunlardaki hükümler saklı tutulmakta olup, aşağıda kayıtlı maddeler kapsamında yer alanlar uygulama kapsamı dışındadır:


GENEL BİLGİLER

Vize muafiyetinden yararlanabilecekler haricinde ülkemize seyahat edecek tüm yabancıların ülkesine göre www.evisa.gov.tr internet adresinden e-Vize alması veya online vize başvuru kanalını kullanarak uyruğunda bulunduğu veya ikamet ettiği ülkede bulunan dış temsilciliklerimize vize başvurusunda bulunması gerekmektedir. Dış temsilciliğimizin olmadığı ülkelerden gelecek yabancılar uyruğunda bulundukları/ikamet ettikleri ülkeye akredite olan dış temsilciliğimize yine online vize başvuru kanalını kullanarak vize başvurusunda bulunabilirler. Dış Temsilciliklerimizin bulunmadığı ülkelere akredite edilen misyonlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

– Vize işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden ötürü vize başvurularının planlanan seyahat tarihinden en az bir ay önce yapılması yararlı olacaktır.

– Yabancılara verilen vizeler Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz.

– Vize başvurularında tahsil edilen Vize Harcı başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda iade edilmemektedir.

– Tüm vize başvuru sahiplerinden, ülkemizde kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası yaptırmaları şartı aranmaktadır.

– Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye’de sağladığı kalış süresi, her 180 günde 90 günü geçemez. Türkiye’de son 180 gün içerisinde toplam kalış süresinin 90 günü geçmemesi kaidesi Türkiye’ye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerlidir.

– Çift pasaportlu yabancıların son 180 gün içerisinde ayrı ayrı pasaportlar ile 90’ar gün kalmaları mümkün olamamaktadır.

– Her türlü vize başvurularında, dış temsilciliklerimizce en fazla 90 gün ikametli vize verilmekte olup, 90 günden fazla ülkemizde kalmak isteyen yabancıların İl Göç İdaresi Müdürlüklerine “Kısa Süreli İkamet” başvurusunda bulunarak ikametlerini uzatabilmeleri mümkündür.

– Ülkemizde ikamet iznine sahip yabancıların son bir yıl içinde toplamda 120 günden fazla süreyle yurtdışında kalması halinde ikamet izinleri iptal edilmektedir.

– Birleşmiş Milletler (BM) Seyahat belgesi (Laissez Passer) hamillerine yönelik olarak, mavi renkli BM seyahat belgesi hamillerine, resmi görev amacıyla ülkemize yapacakları seyahatlerinde resmi görevli olduklarını belgelemeleri halinde, kırmızı renkli BM seyahat belgesi hamillerine ise ülkemize yapacakları her türlü seyahatlerinde toplam kalış süreleri son 180 gün içinde 90 günü geçmemek kaydıyla vize muafiyeti sağlanmaktadır. Mavi renkli BM seyahat belgesi hamillerinin özel seyahatlerinde ise uyruğunda bulundukları ülkelere ait pasaportlara vize umumi hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

– Türkiye’ye turistik veya ticari amaçlar dışında (çalışma, öğrencilik vb.) yapılacak seyahatlerde vize başvurularının dış temsilciliklerimiz aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

– Herhangi bir amaçla ülkemize gelecek 18 yaş altındaki çocukların vize müracaatları esnasında ebeveynlerinden her ikisinin de muvafakatının alınması gerekmektedir. Anne –babası ayrı olan veya birinin hayatta olmadığını beyan edenlerden ise çocuğun velayetine sahip olduğunu gösteren belgenin ibraz edilmesi kaydıyla ülkemize geliş amaçlarına uygun vize verilir.

– Ülkemize vize ile veya vize muafiyetinden yararlanmak suretiyle gelerek, Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin ve uluslararası öğrenci değişim ve kültür programları ile, AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerce davet edilen yabancı öğrencilerin ikamet başvuruları “Öğrenim Meşruhatlı Vize” aranmaksızın İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından kabul edilmektedir. Vizeye tabi ülkelerden gelecek öğrencilerin Türkiye’ye girişlerini müteakip bulundukları ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine başvurarak ikamet izni almaları gerekmektedir.

– Deniz limanlarından turistik amaçlı ülkemize giriş yapacak yabancılara; sadece deniz limanlarında geçerli olmak üzere, liman şehrini veya çevresindeki illeri turizm amaçlı gezmek amacıyla deniz taşıtlarıyla gelen yabancılara, yetmiş iki saati geçmemek üzere valiliklerce vizesiz giriş izni verilmektedir. Uygulama, Türkiye’ye girişleri vizeye tabi ülke vatandaşlarına yönelik olduğundan, bu kişilere girişte vize aldırılmaz, kural olarak, bu kişilerin pasaportları ülkeye girişlerinde alınmaz ancak, limandaki giriş ve çıkış kontrolünden sorumlu görevliler tarafından çıkışlarında verilmek üzere pasaportları alınarak kendilerine “Liman Şehri İzin Belgesi” düzenlenmektedir.

– Vize başvuru formunda verilen bilgiler ilgili kurumlarımızın veritabanlarında muhafaza edilebilir.

Aklınıza takılan her soru için bizlere iletişim sayfamızdaki bilgilerimizden ulaşabilirsiniz

https://yabancilardanismanlik.business.site